Ahoj Park

Názov projektu: Rezidenčný projekt AHOJ PARK

Projekt: Projekt pre stavebné povolenie

AHOJ PARK tvoria tri samostatne stojace obytné domy, ktoré spoločne vytvárajú príjemný vnútroblok so zeleňou a  relaxačnou zónou. Komplex AHOJ PARK prirodzene nadväzuje na existujúcu obytnú štvrť a rozširuje ju smerom do centra mesta. Maximálna výška obytných domov je sedem podlaží, vďaka čomu tento projekt nielen rešpektuje okolitú zástavbu, ale stáva sa jej integrálnou súčasťou.

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin,  Ing. arch. Matej  Grébert,  Ing. arch. Miroslav Čatloš,  Ing. arch. Juraj Kurpaš, Ing. arch. Juraj Česelský

www.ahojpark.sk

Share on Facebook